پادکست مدیریت و کنترل لهجه

لهجه شما نشانگر اصالت شماست قطعا نباید در پس از بین بردن اون یا رفع کاملش باشید اما مدیریت لهجه میتونه یکی از مهمترین توانایی شما در گفتگو یا سخنرانی ها باشه پس بیاد داشته باشید که در صدد از بین بردن لهجه خودتون نباشید بلکه برای مدیریت اون تلاش کنید

27,000 تومان